Ceník

 

Znalecký posudek vozidla                                                                                                         od 3.800,-kč

Znalecký posudek – movitý majetek                                                                                      od 1.000,- kč/ ks

Cestovní náklady – Praha - paušál                                                                                          500,-kč

Cestovní náklady – střední Čechy -                                                                                         1.200,-  kč

Poštovné - zaslání posudku, odborného vyjádření na dobírku                                          250,-kč

Výpočet znehodnocení – odborné vyjádření                                                                        2.000,-kč

Kalkulace nákladů na opravu                                                                                                  2.000,-kč

Vyřízení pojistné události na pojišťovně                                                                                od 4.500,-kč

Vin foto – prohlídky vozidel do pojištění Allianz, Uniqa, ČSOB pojišťovna                      zdarma

Pojištění – vozidla, majetek, odpovědnost – firmy, občané                                               zdarma

Správa vozového parku                                                                                                            od 1.000,-kč/vozidlo

Zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy vozidla                                                      dle ceníku pojišťoven

Vyřízení znehodnocení vozidla opravou na pojišťovně                                                       30 % z obdržené platby, (pouze tehdy, pokud bude znehodnocení vozidla uhrazeno pojišťovnou.

                                                                                                                                                       Obsahuje veškeré náklady včetně   vyčíslení znehodnocení a komunikace s pojišťovnou).

Zajištění opravy vozidla po nehodě                                                                                        dle dohody

Pojištění – vozidla, majetek, odpovědnost – firmy, občané                                                zdarma

Zajištění opravy po nehodě v prověřených servisech                                                         zdarma