Formulář

Je nám líto, na Vaše vozidlo se nevztahuje znehodnocení vozidla provedenou opravou.

 

Druh pojištění :
Rozsah poškození :


Datum nehody :
Datum uvedení do provozu :
Ujeté kilometry k datu nehody :
Obsah motoru :
Technická hodnota vozidla :

Doplňující údaje :

Adresa :
PSČ :
Kontaktní osoba :
Financování :
Název společnosti :
Číslo smlouvy :
Telefon :
Email :
Pojišťovna vyřizující škodu :
Číslo škody :
Číslo účtu :

Přílohy :

Technický průkaz - přední strana
Technický průkaz - zadní strana
Faktura
Zakázka
Zápis o poškození
Další přílohy
Další přílohy
Další přílohy

Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů správcem Likvidita spol. s r.o., se sídlem Prosecká 8/47, 180 00 Praha 8, IČ: 26193621 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a smlouvě, a to po celou dobu udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněným údaji jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány pro účely výpočtu znehodnocení vozidla provedenou opravu a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány). Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.