FAQ

Jak postupovat, když mi pojišťovna nebude chtít znehodnocení vozidla opravou zaplatit, nebo mi zaplatí jinou částku, než mám uvedenou na zakoupeném odborném vyjádření?

Nejprve je důležité zjistit, proč pojišťovna vypočítala jiné znehodnocení vozidla, zjistit z jakých dat pojišťovna prováděla kontrolní výpočet. Znamená to, napsat na pojišťovnu, aby Vám poskytli data, ze kterých vycházeli.

  • Může se stát, že jste plátcem DPH a znehodnocení vozidla bylo vypočteno bez částky s DPH (odborné vyjádření je vždy s DPH).
  • Může se stát, že pojišťovna stanovila jinou cenu vozidla k datu nehody, v tom případě je nutné doložit Vámi stanovenou cenu vozidla dle postupu, jak je uvedeno u zadávání ceny vozidla.
  • Pojišťovna může také tvrdit, že na znehodnocení vozidla nemáte nárok, v tomto případě je v záložce ke stažení Nález Ústavního soudu II. ÚS 795/16, ve kterém Ústavní soud zcela jasně říká, že na znehodnocení vozidla opravou máte nárok.
  • Pojišťovna zamítne znehodnocení, jelikož se nejedná o poškození karoserie, v tom případě má pravdu a Vy jste při zadávání rozsahu poškozeni vozidla (A,B,C) uvedli chybný údaj.
  • Pojišťovna zamítne znehodnocení, jelikož nejste majitelem vozidla. V případě vozidla na leasing je nutné doložit pojišťovně souhlas s vyplacením pojistné plnění za znehodnocení vozidla na Váš účet (DEVINKULACE pro znehodnocení vozidla opravou).

Mám autodopravu a provozuji nákladní vozidla, tahače, návěsy. Mohu i zde uplatnit nárok na znehodnocení vozidla provedenou opravou?

Nárok na znehodnocení vozidla provedenou opravou můžete uplatnit i na tato vozidla. Zde ale nemůžete použít program na znehodnocení vozidel. Pokud chcete ověřit, zda máte nárok na znehodnocení vozidla, zašlete na e-mail auta@znehodnoceni.cz tyto doklady. Kopii technického průkazu, fakturu za opravu, zakázkový list (případně výplatní dopis od pojišťovny). Ověříme individuálně, zda máte nárok na znehodnocení vozidla a budeme Vás kontaktovat.

Pro jaká vozidla je určen Váš program na ověření znehodnocení?

Program na ověření znehodnocení je možné použít na osobní a dodávkové automobily, mikrobusy (do 9 míst včetně řidiče) max. do celkové hmotnosti do 3.500 kg, dále pro obytné a speciální automobily na podvozcích výše uvedených automobilů a jejich modifikací.

Škodu mi spočítala pojišťovna rozpočtem nákladů na opravu, mám také nárok na znehodnocení?

Ano, i v tomto případě máte nárok na znehodnocení vozidla provedenou opravou, je zde ale podmínka, že musí prokázat, že peníze byly účelně vynaloženy a vozidlo bylo opraveno. Prokazuje se to doložením dokladů za nákup dílů, doložením faktury za opravu. Nejlepší je ale fotodokumentace vozidla po opravě. V tomto případě raději zavolejte, abychom se mohli domluvit na přesném postupu.

Co je to znehodnocení vozidla opravou?

V autobazaru jsou dvě naprosto stejná vozidla (typ, stáří vozidla, výbava, barva, ujeté kilometry, cena vozidla, atd.). U jednoho je uvedeno, že nebylo nikdy poškozeno a u druhého, že bylo poškozeno, ale v servisu odborně a kvalitně opraveno. Poškození druhého vozidla nebude vidět. Které vozidlo si vyberete? Nejspíše stejně jako všichni ostatní vozidlo nepoškozené. Co by vás ale přesvědčilo, abyste si vzali druhé, kvalitně opravené vozidlo? Nejspíše to bude sleva. A právě tato sleva je vaše majetková ztráta, která vám vznikla opravou vašeho vozidla . Odborně se nazývá ZNEHODNOCENÍ VOZIDLA OPRAVOU.

Znehodnocení je tedy majetková újma (finanční ztráta), která Vám vznikla opravou vašeho vozidla v porovnání s cenou vozidla kdyby nebylo poškozeno jiným viníkem. Vaše vozidlo má po opravě nižší hodnotu a já vám pomohu získat ztracené peníze zpět.

Mám auto na úvěr, můžu uplatnit nárok na znehodnocení vozidla?

Ano, v případě úvěrové smlouvy jste majitelem vozidla vy. Tudíž dochází ke znehodnocení vašeho majetku (vozidla).

Mám auto na leasing, mohu uplatnit nárok na znehodnocení vozidla?

Zde to není tak jednoznačné, pokud máte vozidlo na operativní leasing, nejste majitelem vozidla ale pouze nájemcem, který platí splátky. Splátky obsahují mimo jiné i servis a opravy vozidla, majitelem tohoto vozidla s největší pravděpodobností nikdy nebudete. V tomto případě nemáte nárok na znehodnocení vozidla. Je zde ale varianta finančního leasingu. V tomto případě také nejste majitelem vozidla, ale v budoucnosti po uhrazení leasingových splátek se jim za zůstatkovou cenu stanete. V tomto případě tedy máte nárok na znehodnocení vozidla. Peníze ovšem nedostanete, budou poukázány leasingové společnosti a budou použity na jednorázovou úhradu splátek. Zde je ale třeba si ověřit, zda leasingová společnost jako majitel vozidla si již znehodnocení nenárokovala.

Měl jsem škodu před rokem, jak dlouho zpětně mohu uplatnit znehodnocení vozidla?

Jedná se zde o tříletou subjektivní promlčecí lhůtu, která běží od okamžiku, kdy se poškozený o škodě dozvěděl nebo se o ní dozvědět měl a mohl. Rozhodné okolnosti pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody zahrnují vědomost o škodě a osobě povinné k její náhradě. Může se stát, že Vaši škodu řešil rok správní orgán, po roce rozhodl, kdo za škodu může. Teprve od toho okamžiku začíná běžet promlčecí lhůta. Může se tedy stát, že od data nehody to budou i čtyři roky.

Na jak stará vozidla se vztahuje znehodnocení vozidla provedenou opravou?

Nelze úplně přesně říci, na jak stará vozidla se vztahuje znehodnocení. Obecná pomůcka, kterou uvádím, je ta že by to měly být vozidla do cca tří let stáří a cca 100.000 ujetých kilometrů. Pro zjištění doporučuji použít výpočet na první stránce.

Co mám dělat, když chci uplatnit znehodnocení vozidla provedenou opravou?

Zde jsou dvě možnosti:

  • Pokud znáte cenu vozidla v době nehody, nebo podle uvedeného postupu v programu jste schopen si ji stanovit, tak si Odborné vyjádření můžete sám vygenerovat a přijde Vám po uhrazení platby jako v internetovém obchodě do Vašeho emailu. Na úvodní stránce použijte program, ve kterém zjistíte, zda máte nárok na znehodnocení vozidla a postupujte dále krok za krokem, případně se podívejte do nápovědy k programu.
  • Pokud cenu vozidla neznáte, nebo se tím nechcete zabývat, můžeme znehodnocení na příslušné pojišťovně vyřídit za Vás. V programu si ověřte, zda skutečně máte nárok na znehodnocení vozidla. Jako cenu vozidla dejte 0 (nulu), vyplňte údaje v dotazníku, vložte požadované přílohy. Po zpracování Vašeho požadavku Vám do emailu zašleme plnou moc a příkazní smlouvu. Po obdržení podepsaných dokladů bude vypracován znalecký posudek. Znehodnocení vozidla bude následně nárokováno u příslušné pojišťovny. Po vyřízení Vašeho nároku Vás budeme opět kontaktovat.

Mám firemní auto a jsem plátcem DPH. Bude znehodnocení bez DPH?

Ano, znehodnocení bude hrazeno stejně jako faktura za opravu. Ve vašem případě bez DPH.

V průběhu jednoho roku mi auto poškodili 2x. Mám nárok na znehodnocení vozidla za každou škodu?

Ano, znehodnocení vozidla se vztahuje na každou škodu. Obecná cena vozidla ze které se vychází při uplatňování druhého znehodnocení bude nižší , jelikož bude zohledněno předchozího poškození.

Kolik znehodnocení vozidel jste již vyřídili? Jak se tváří pojišťovny na proplácení znehodnocení?

Znehodnocením vozidel se zabýváme již několik let. Nemám to přesně spočítáno, ale podle hrubého odhadu je to okolo 300 posudků na znehodnocení vozidel. Pojišťovny samozřejmě neradi proplácejí znehodnocení. Pokud je to ale podloženo znaleckým posudkem a oporou v zákonu nic jiného jim nezbývá.

Mám nárok na znehodnocení vozidla, pokud jsem čerpal škodu z havarijního pojištění?

Zde jsou dvě možnosti.

  • Pokud neznáte viníka a nejde uplatnit škodu z jeho pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (POV), případně jiné odpovědnostní pojistky nelze nárokovat znehodnocení vozidla.
  • Pokud znáte viníka a přesto jste se rozhodli uplatnit škodu z vlastního Havarijního pojištění (škoda byla řešena Správním orgánem a vy jste potřebovali rychle vozidlo opravit, bylo to pro vás jednodušší, viník dlouho nechtěl nahlásit škodu atd.), poté máte nárok na znehodnocení vozidla. Je zde podmínka, že je dán právní základ na náhradu škody z pojištění odpovědnosti viníka.

Odřeli mi zadní nárazník, mám nárok na znehodnocení?

Znehodnocení vozidla se vztahuje pouze na poškození skeletu karoserie vozidla. Obecně tedy na díly pevně spojené s karoserií. Poškozením zadního nárazníku k poškození karoserie nedochází, a proto se na tuto škodu nevztahuje znehodnocení vozidla.

Viník mi nacouval do dveří u řidiče na novém vozidle. Mám nárok na znehodnocení?

Znehodnocení vozidla se vztahuje pouze na poškození skeletu karoserie vozidla. Obecně tedy na díly pevně spojené s karoserií. Poškozením dveří u řidiče nedochází k poškození karoserie, a proto se na tuto škodu nevztahuje znehodnocení vozidla.

Máte jiný dotaz? Nenašli jste odpověď? Kontaktujte nás.