Vyplnění formuláře – nepřihlášený uživatel

Návod na vyplnění pro neregistrované

 

Návod na vyplnění programu:

 • DRUH POJIŠTĚNÍ: vyberte, z jakého druhu pojištění byla (bude) Vaše škoda nárokována. Pokud byla uplatněna z havarijního pojištění (HAV) a přesto je znám viník s pojištěním odpovědnosti zvolte variantu POV.
 • ROZSAH POŠKOZENÍ: vyberte, o jaký rozsah poškození se jedná varianty A, B, C dle popisu vedle programu.
 • DATUM NEHODY: zadejte datum nehody (najdete ho na záznamu o dopravní nehodě, Policejním protokolu, výplatním dopisu od pojišťovny.
 • DATUM UVEDENÍ DO PROVOZU: zadejte přesné datum z technického průkazu.
 • UJETÉ KILOMETRY K DATU NEHODY: zadejte přesný stav ujetých kilometrů k datu nehody. Bude uveden na zápisu o poškození likvidátorem pojišťovny, zakázce na opravu, případně faktuře za opravu.
 • OBSAH MOTORU: zvolte variantu obsahu motoru. Obsah motoru najdete na druhé straně technického průkazu, nebo na druhé straně osvědčení o registraci vozidla.
 • TECHNICKÁ HODNOTA VOZIDLA: na základě uvedených informací bude spočítána technická hodnota vozidla. Pokud bude 60% a více, bude se na Vaše vozidlo vztahovat znehodnocení a můžete pokračovat dále ve vyplňování formuláře. Pokud bude nižší než 60%, nemáte nárok na znehodnocení vozidla provedenou opravou.

Pokračujte dál stisknutím tlačítka:  CHCI SI OBJEDNAT ZASTUPOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ MÉHO NÁROKU

 • OBJEDNAVATEL: Vyberte, zda se jedná o soukromou osobu, nebo firmu
 • JMÉNO/SPOLEČNOST: zde zadejte celé jméno, případně název společnosti
 • IČ: pokud se jedná o firmu
 • KONTAKTNÍ OSOBA: pokud se jedná o firmu
 • ADRESA: zadejte celou adresu
 • PSČ: zadejte poštovní směrovací číslo bez mezer
 • TELEFON: uveďte telefonní spojení
 • E-mail: uveďte emailové spojení
 • FINANCOVÁNÍ: VLASTNÍ – vozidlo je ve Vašem majetku. ÚVĚR – vozidlo máte na úvěr, LEASING – vozidlo máte na leasing
 • NÁZEV SPOLEČNOSTI: pokud jste zadali financování úvěr, nebo leasing, zadejte jméno
 • ČÍSLO SMLOUVY: zadejte číslo úvěrové, nebo leasingové smlouvy
 • TELEFON: zadejte kontaktní telefon, na kterém budete k zastižení
 • POJIŠŤOVNA VYŘIZUJÍCÍ ŠKODU: zadejte název pojišťovny, která škodu vyřizovala, nebo vyřizuje.
 • ČÍSLO ŠKODY: zadejte číslo škody, pod kterým je u příslušné pojišťovny registrována.
 • ČÍSLO ÚČTU: zadejte bankovní spojení, kam Vám bude zaslána platba za znehodnocení vozidla provedenou opravou.
 • PŘÍLOHY: vložte požadované přílohy. Pokud nějaká příloha momentálně nebude k dispozici, je možno zaslat chybějící přílohy později na e-mail. Odpovězte na potvrzující e-mail z adresy auta@znehodnoceni.cz a zašlete chybějící doklady.
 • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů
 • ODESLAT OBJEDNÁVKU: tím to prozatím pro Vás končí. Veškerá data budou odeslána. Znalec obdržená data zkontroluje a v případě nároku na znehodnocení vozidla Vás budeme kontaktovat

Co bude dál?

Pokud bude zjištěno, že máte nárok na náhradu za znehodnocení vozidla provedenou opravou, bude vystavena plná moc na zastupování při jednání s pojišťovnou, příkazní smlouva a souhlas se zpracováním osobních údajů, které Vám budou zaslány na uvedený e-mail. Po obdržení podepsaných dokladů znalec vystaví znalecký posudek na znehodnocení vozidla provedenou opravou a budeme škodu nárokovat na pojišťovně.