Vyplnění formuláře

Návod na vyplnění formuláře:

 • DRUH POJIŠTĚNÍ: vyberte, z jakého druhu pojištění byla (bude) Vaše škoda nárokována. Pokud byla uplatněna z havarijního pojištění (HAV) a přesto je znám viník s pojištěním odpovědnosti zvolte variantu POV.
 • ROZSAH POŠKOZENÍ: vyberte, o jaký rozsah poškození se jedná varianty: A,B,C,dle popisu. Znehodnocení vozidla se vztahuje na skelet karoserie. V případě, že je poškozen pouze díl, který jde z vozidla demontážní technologií, například nárazník, dveře, světla, skla, tak se o znehodnocení vozidla opravou nejedná.
 • DATUM NEHODY: zadejte datum nehody (najdete ho na záznamu o dopravní nehodě, Policejním protokolu, výplatním dopisu od pojišťovny.
 • DATUM UVEDENÍ DO PROVOZU: zadejte přesné datum z technického průkazu.
 • OBSAH MOTORU: zvolte variantu obsahu motoru. Obsah motoru najdete na druhé straně technického průkazu, nebo na druhé straně osvědčení o registraci vozidla.
 • UJETÉ KILOMETRY K DATU NEHODY: zadejte přesný stav ujetých kilometrů k datu nehody. Bude uveden na zápisu o poškození likvidátorem pojišťovny, zakázce na opravu, případně faktuře za opravu.
 • TECHNICKÁ HODNOTA VOZIDLA: na základě uvedených informací bude spočítána technická hodnota vozidla. Pokud bude 60% a více, bude se na Vaše vozidlo vztahovat znehodnocení a můžete pokračovat dále ve vyplňování formuláře. Pokud bude nižší než 60%, nemáte nárok na znehodnocení vozidla provedenou opravou.
 • CENA VOZIDLA: Tento údaj je pro výpočet znehodnocení vozidla opravou zcela zásadní. Zde se musíte shodovat s názorem likvidátora pojišťovny, takže si na stanovení ceny vozidla k datu nehody dejte velmi záležet. Doporučuji následující postup: podívejte se na internetové portály, které se zabývají inzercí vozidel. Pojišťovny nejčastěji používají tipcars.com, www.sauto.cz, www.mobile.de. Zde si zvolte podle nejpřesnějších parametrů například (typ vozidla, rok výroby, obsah motoru, výkon motoru, ujeté kilometry, 1. majitel, nikdy nebouráno atd.) minimálně 3 různá vozidla, která co nejpřesněji odpovídají zadaným parametrům. Z těchto cen vozidel udělejte aritmetický průměr a máte cenu vozidla v době nehody. Doporučuji si vytisknout, nebo uložit inzerát, abyste mohli případně pojišťovně doložit, jak jste k ceně vozidla došli. Pokud si nejste jisti s cenou vozidla, zkuste třeba internetové stránky, které se zabývají stanovením ceny vozidla např. www.cebia.cz, www.eurotax.cz,www.aad.sk .
 • TYP VOZIDLA: Zde vyberte, o jaký typ vozidla se jedná dle nabídky.
 • DRUH MOTORU: Zde zvolte, zda je jedná o benzínový (BA, zážehový), nebo naftový (NM, vznětový) motor
 • KAROSERIE S RÁMEM:zde uveďte, zda je vozidlo s rámem, nebo nikoli. Většina osobních vozidel má samonosnou karoserii bez rámu, Terénní vozidla s pohonem 4x4 jsou většinou vybaveny rámem.

Nyní se zobrazí informace, v jakém cenovém rozmezí je znehodnocení Vašeho vozidla. Máte možnost zakoupit si Odborné vyjádření a požadovat po pojišťovně vypočtenou částku, v tomto případě zvolte: CHCI SI OBJEDNAT A IHNED ZÍSKAT ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ. Nebo můžete zvolit: CHCI SI OBJEDNAT ZASTUPOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ MÉHO NÁROKU. V tomto případě vyplňte údaje a přiložte požadované přílohy.

Varianta

CHCI SI OBJEDNAT A IHNED ZÍSKAT ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ

 • OBJEDNAVATEL: zde zvolte, zda odborné vyjádření objednává fyzická osoba, nebo firma
 • NÁZEV SPOLEČNOSTI: celý název společnosti
 • : zadejte IČ
 • KONTAKTNÍ OSOBA:pokud jste zvolili IČ vyplňte kontaktní osobu oprávněnou jednat za společnost.
 • ADRESA (ulice číslo domu): zadejte ulici a číslo domu
 • ADRESA (čtvrť, město nebo obec): zadejte město nebo obec
 • PSČ: zadejte poštovní směrovací číslo bez mezer
 • IČ/DATUM NAROZENÍ: zadejte IČ, případně datum narození
 • TELEFON: zadejte kontaktní telefon, na kterém budete k zastižení
 • E-MAIL: zadejte e-mail, na kterém budete k zastižení
 • VÝROBCE, MODEL POPIS: Zde zadejte co nejpřesněji, o jaké vozidlo se jedná
 • REGISTRAČNÍ ZNAČKA: zadejte registrační značku vozidla
 • PŘESNÝ OBSAH MOTORU DLE TP: zadejte údaj uvedený v technickém průkazu v ccm, (např. 1997)
 • VIN KÓD: zdejte VIN (číslo karoserie) z velkého technického průkazu
 • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů
 • POKRAČOVAT K REKAPITULACI: stiskněte pokračovat k rekapitulaci pro zobrazení zadaných údajů, které poté budou uvedeny v odborném vyjádření
 • ÚDAJE SOUHLASÍ, CHCI POKRAČOVAT: po stlačení tohoto tlačítka se zobrazí informace o ceně odborného vyjádření. V případě zájmu stiskněte pokračovat k pokladně.
 • POKLADNA:zadejte fakturační údaje, které se vytisknou na fakturu, a ve spodní části stiskněte tlačítko objednat.
 • GOPAY: nyní jste přesměrováni na zabezpečenou platební bránu společnosti GOPAY, zvolte způsob platby. Pro okamžité obdržení odborného vyjádření s vyčíslením znehodnocení vozidla zvolte platbu platební kartou.
 • Údaje platební karty: zkontrolujte email, na který bude zasláno odborné vyjádření a faktura za zpracování a vyplňte údaje z platební karty a stiskněte zaplatit
 • Podrobnosti objednávky: na Váš uvedený email bylo zasláno odborné vyjádření společně s fakturou, dále je možné si zde přímo stáhnout odborné vyjádření. Odborné vyjádření bude možné si stáhnout z www stránek ještě do termínu vypršení. Po tomto datu bude vygenerované odborné vyjádření již nedostupné.

 

A CO DÁL?

Odborné vyjádření společně s podklady,na základě kterých jste stanovili cenu vozidla v době nehody, zašlete na pojišťovnu viníka, kde jste nárokovali škodu na vozidle. Číslo škody je stejné, jako u vozidla.

 

Varianta

CHCI SI OBJEDNAT ZASTUPOVÁNÍ A VYŘÍZENÍ MÉHO NÁROKU

 • OBJEDNAVATEL: zde zvolte, zda odborné vyjádření objednává fyzická osoba, nebo firma
 • NÁZEV SPOLEČNOSTI: celý název společnosti
 • : zadejte IČ
 • KONTAKTNÍ OSOBA:pokud jste zvolili IČ vyplňte kontaktní osobu oprávněnou jednat za společnost.
 • ADRESA (ulice číslo domu): zadejte ulici a číslo domu
 • ADRESA (čtvrť, město nebo obec): zadejte město nebo obec
 • PSČ: zadejte poštovní směrovací číslo bez mezer
 • IČ/DATUM NAROZENÍ: zadejte IČ, případně datum narození
 • TELEFON: zadejte kontaktní telefon, na kterém budete k zastižení
 • E-MAIL: zadejte e-mail, na kterém budete k zastižení
 • FINANCOVÁNÍ: VLASTNÍ – vozidlo je ve Vašem majetku. ÚVĚR – vozidlo máte na úvěr, LEASING – vozidlo máte na leasing
 • NÁZEV SPOLEČNOSTI: zadejte přesný název úvěrové, nebo leasingové společnosti.
 • ČÍSLO SMLOUVY: zadejte číslo smlouvy leasingové, nebo úvěrové společnosti
 • POJIŠŤOVNA VYŘIZUJÍCÍ ŠKODU: zadejte název pojišťovny, která škodu vyřizovala, nebo vyřizuje.
 • ČÍSLO ŠKODY: zadejte číslo škody, pod kterým je u příslušné pojišťovny registrována.
 • ČÍSLO ÚČTU: zadejte bankovní spojení, kam Vám bude zaslána platba za znehodnocení vozidla provedenou opravou.
 • PŘÍLOHY: vložte požadované přílohy. Nezbytné údaje pro výpočet znehodnocení vozidla opravou jsou: datum nehody, uvedení vozidla do provozu, stav kilometrů v době nehody, kopie technického průkazu, faktura za opravu. Jako doplňující údaje je vhodné doložit: pořizovací fakturu za nákup nového vozidla, zápis o poškození sepsaný technikem pojišťovny. Pokud nějaká příloha momentálně nebude k dispozici, je možno zaslat chybějící přílohy později na e-mail. Odpovězte na potvrzující e-mail z adresy auta@znehodnoceni.cz a zašlete chybějící doklady.
 • POZNÁMKA K OBJEDNÁVCE: zde můžete zapsat doplňující informace
 • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů
 • ODESLAT OBJEDNÁVKU: tím to prozatím pro Vás končí. Veškerá data budou odeslána, znalec je zkontroluje a v případě nároku na znehodnocení Vás budeme dále kontaktovat.

Co bude dál?

Pokud bude zjištěno, že máte nárok na náhradu za znehodnocení vozidla provedenou opravou, bude vystavena plná moc, příkazní smlouva a souhlas se zpracováním osobních údajů, které Vám budou zaslány na Vámi uvedený e-mail. Po obdržení podepsaných dokladů znalec vystaví znalecký posudek na znehodnocení vozidla provedenou opravou a budeme škodu nárokovat na pojišťovně. Po vyřízení Vás budeme informovat.